ඔබට වෙබ් අඩවියක් යනු කුමක්ද?

වෙබ් අඩවියක් යනු නූතන ලෝකයේ ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ, ඔබ කරන සේවාවේ, ඔබ කරන ඕනෑම දෙයක් පිලිබදව ලංකාවේ පමණක් නොව මුලු ලෝකයේම සිටින පර්ශීලිකයන් හට දැනුවත් කිරීමට ඇති පහසුම මාද්‍ය වේ..ඉතා පහසුවෙන් කලමනාකරගත හැකි ආකාරයට නිර්මාණය කරගත් වෙබ් අඩවියක් තුලින් ඔබගේ භාණ්ඩ හා සේවාවන් පිලිබද ප්‍රචාරණයක් කරගත හැක..

උදාහරණයක් ලෙස ඔබගේ නිශ්පාදන භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමට අවශ්‍යනම් ඔබට සේවා සැපයීමට ස්තානයක් පවත්වාගත යුතුය.. කාර්‍යමණ්ඩලය සේවාවක්ද ඔබට අව්ශ්‍ය වේ..එහෙත් භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමට වෙබ් අඩවියක් භාවිතා කිරීම මගින් ඔබට මේ කිසිවක් අවශ්‍ය නොවේ..ඔබේම නමින් ඔබේ Online Shop එකක් නිර්මාණය කරගෙන ඔබේ භාන්ඩවල විස්තර සහ චායාරූප එයට ඇතුලත් කල හැක..ඉන් පසු එය ප්‍රචාරණය කිරීමට හැකියාවක් ඇත.. ඒ සදහා සමජ මාද්‍ය භාවිතා කල හැක.

මේ සියල්ල ඔබගේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයෙන් කලමනාකරනය කරගත හැක.. එසේම ඔබ දැනට ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යන්නෙ නම් ඔබගේ ව්‍යාපාරය පිලිබද විස්තර, ඔබගේ කාර්‍යාලීය තොරතුරු,, යාවත්කාල කිරීමට වෙබ් අඩවියක් භාවිතය තුලින් පහසුවෙන් කරගත හැක..ඔබගේ පාරිබෝගිකයන් වැඩි කරගැනීමට මෙන්ම ඔබගේ භාණ්ඩ හා සේවා වැඩි කරගැනීමට වඩාත් පහසු හැකියාවක් ඇත. ඒ වගේම ඔබගේ ව්‍යාපාරය පිලිබදව ලෝකයේ ඔනෑම තැනක සිටින අයෙකුට දැනුවත් විය හැක.. ඔබට වඩාත් පහසුවෙන් ඔබේ ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය වෙබ් අඩවිය අප ආයතනයෙන් පහසුමිලට නිර්මාණය කරගත හැක..අමතන්න 0725491688 Whatsapp